Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för användande av appen Studentkortet och användande av samt medlemskap på Studentkortet.se. Studentkortet.se och appen tillhandahålls av Studentkortet i Sverige AB (org. nr. 556491-5287), Box 3618, 103 59 Stockholm, E-post: [email protected]

Genom att använda appen, webbtjänsten Studentkortet.se och/eller teckna upp dig som medlem på Studentkortet.se godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal har du inte rätt att använda dessa tjänster och då ska du avsluta ditt medlemskap omgående.

 

1. Allmänna regler
Följande allmänna regler gäller på Studentkortet.se samt i appen Studentkortet:

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Studentkortet.se eller appen Studentkortet utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från dessa tjänster.

Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen/i inställningar, att du har för avsikt att samla in och sprida vidare rabattkoder, att du inte längre samtycker till våra allmänna villkor eller att du bryter mot dessa allmänna villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart och utan föregående meddelande stänga av dig från våra tjänster och radera ditt medlemskonto.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker via ditt användarkonto. Om du upptäcker att någon obehörigen fått tillgång till ditt konto ska du omedelbart underrätta oss.
Har du accepterat att bli anmäld till Studentkortets nyhetsbrev och utskick kan avanmälan göras via ditt konto, genom länk på respektive nyhetsbrev eller genom kontakt med Studentkortets kundtjänst.

Du är medveten om att trafikavgifter till din teleoperatör eller internetleverantör kan tillkomma för användning av våra tjänster.

 

2. Behandling av personuppgifter
Vi på Studentkortet i Sverige AB (nedan benämnda ”Studentkortet” eller ”vi”) värnar om din integritet och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du delar med Studentkortet som medlem på Studentkortet.se och vid användande av appen Studentkortet. Studentkortet ansvarar som personuppgiftsansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Villkoren under denna punkt 2 gäller enbart dem som registrerar sig som medlem hos Studentkortet själv eller genom en samarbetskår.

I dessa allmänna villkor avses med ”personuppgifter” all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer och med ”behandling” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, sammanställning, lagring, bearbetning, användning, utlämnande genom översändande eller annat tillhandahållande av uppgifter.

När du registrerar dig som medlem hos Studentkortet kommer Studentkortet samla in följande personuppgifter om dig: namn, adress, personnummer, e-postadress, mobilnummer, utbildning, studieort, studieinriktning och termin.

Studentkortet behandlar dina personuppgifter i syfte att vi ska kunna fullgöra Studentkortets åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Studentkortet kommer även att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive i direktmarknadsföringssyfte, och för att kunna tillhandahålla dig kundanpassad information.

Studentkortet delar endast dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Studentkortet kan komma att dela din information med ägarbolag, dotterbolag och tjänsteleverantörer i syfte att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för Studentkortets räkning och skicka direktmarknadsföring till dig.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan därom ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har även rätt att begära att uppgifter om dig som inte har behandlats i enlighet med tillämplig lag ska rättas, blockeras eller raderas. Om du vill erhålla en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller begära att vi rättar, blockerar eller raderar de personuppgifter som Studentkortet behandlar om dig, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen som anges ovan.

I och med ditt godkännande av dessa villkor samtycker du till att Studentkortet behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående.

Din registrering som användare gäller tills vidare och vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att du raderar ditt konto eller meddelar Studentkortet att uppgifterna ska raderas.

 

3. Cookies
Studentkortet.se innehåller cookies. En cookie är en liten fil som Studentkortet.se begär att få spara i din webbläsare och som lagras på din dator eller mobila enhet. Varje cookie innehåller en liten datamängd med information som exempelvis krävs för att du ska få tillgång till olika funktioner eller som används för att ”komma ihåg” ditt handlande eller preferenser över tid.

Studentkortet använder två typer av cookies på Studentkortet.se; (i) sessions cookies och (ii) permanenta cookies. Sessions cookies lagras enbart tillfälligt till dess att du lämnar Studentkortet.se. Permanenta cookies lagras på din dator eller mobila enhet under en längre tid (cookien har då ett utgångsdatum) eller till dess att du själv tar bort dem.

Förstapartscookies är cookies som vi själva har placerat på Studentkortet.se. Dessa innehåller information om användaren samt håller användaren inloggad. Vi delar inte denna information med tredje part.

Våra samarbetspartners, bland annat leverantörer av marknadsmaterial, analysverktyg och sociala medier, kan komma att placera cookies på din dator eller mobila enhet när du besöker Studentkortet.se för att kunna leverera sina tjänster. Dessa cookies kallas for tredjepartscookies. Studentkortet har inte möjlighet att kontrollera innehållet eller användandet av dessa cookies.

Du kan alltid blockera cookies och/eller radera cookies som redan har sparats på din dator eller mobila enhet genom att gå in på inställningarna i din webbläsare. Om du inte accepterar användning av cookies eller om du väljer att blockera och/eller radera cookies kommer Studentkortet.se:s funktionalitet att försämras, dvs. du kommer inte kunna använda alla funktioner som vi erbjuder.

 

5. Tävlingar
Genom att delta i tävlingar på Studentkortet.se, tävlingar som förmedlas av Studentkortet eller i tävlingar som i övrigt anordnas av eller i samarbete med Studentkortet i Sverige AB, godkänner du villkoren för tävlingen samt att ditt namn, bild och/eller motivering/text kan komma att publiceras vid avslutad tävling.
Studentkortet i Sverige AB ansvarar inte för eventuell förlust eller skada av vinst i postgång. Du är medveten om att du kan bli skyldig att betala vinstskatt för din vinst.

 

6. Studentkortet i Sverige AB:s rättigheter och ansvar
Studentkortet i Sverige AB ansvarar inte för om webb- eller apptjänster ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av externa eller interna orsaker såsom exempelvis underhållsarbeten, utveckling eller andra störningar. Studentkortet i Sverige AB ansvarar inte heller för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas orsaka.

Studentkortet i Sverige AB har alltid för avsikt att all information på webbplatsen och i appen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Studentkortet i Sverige AB inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad på webbplatsen eller i appen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad genom nämnda tjänster är på ditt eget ansvar. Studentkortet i Sverige AB kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Studentkortet.se eller i appen.

Informationen på Studentkortet.se eller i appen är inte ämnad att uppfattas som rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras genom Studentkortets tjänster och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Vi rekommenderar dig därför att verifiera all information innan du gör en beställning.

Studentkortet i Sverige AB, dess ägarbolag samt dotterbolag har rätt att inför och under pågående studietermin och varje ny studietermin som du registreras på skicka information om Studentkortet och från Studentkortets samarbetspartners samt erbjudanden, reklammeddelanden och andra kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt samt via post. Dessa kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor. Studentkortet äger även rätt att överlåta dina uppgifter till annat koncernbolag om dessa kan erbjuda dig ytterligare tjänster och förmåner.

Studentkortet kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Studentkortet eller marknadsförs via någon av Studentkortets tjänster. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig kontakta: [email protected]

 

7. Ändrade villkor
Studentkortet i Sverige AB har alltid rätt att ändra dessa allmänna villkor på Studentkortet.se och i appen Studentkortet. Ändringarna blir gällande vid publicering på webbplatsen studentkortet.se. Vi uppmanar användarna att gå in på användarvillkoren för att se om ev. ändringar gjorts. Genom att fortsätta använda Studentkortet.se eller fortsätta vara medlem hos Studentkortet anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.