Alla dina rabatter

Hjälp! Jag är ny i plugget!

Som ny student möter du många nya begrepp. Studentvärlden har nästan som en helt egen ordbok. Vi reder ut några av begreppen och vägleder dig i vilka organisationer och föreningar du bör vara medlem i för att maxa studentlivet, knyta värdefulla kontakter och få en fantastisk studietid. Studentlivet är nämligen så mycket mer än bara plugg…

Inspark

Avspark, inspark, nollning – Kärt barn har många namn men syftet är detsamma, att välkomna dig in i studentlivet. Insparken engagerar hela campus under terminsstart. I stort sett alla organisationer på campus har sedan våren planerat din ankomst och fyllt schemat med massa roligheter. Här gäller det verkligen att hänga med i svängarna – missa inte alla aktiviteter, mässor och träffar. Under terminens insparksmässor kommer du dels att få träffa på företag som har vässade erbjudanden för dig, men du får även träffa kårer, föreningar, nationer – alla de som erbjuder dig medlemskap. Vet du inte riktigt vad allt betyder? Fortsätt läsa…

Kåren

Studentkårerna arbetar för att göra studietiden bättre för dig som student och finns antingen vid din institution, fakultet eller centralt inom universitetet. Kårerna jobbar alltid för ditt bästa i utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Kårerna representerar dig och resten av studenterna i alla universitets beslutande organ och kan även hjälpa till med praktiska frågor som bostad och ekonomi. Kårerna arbetar för en bättre utbildning och ett både roligare, tryggare studentliv och jobbar för att ta fram lokala studenterbjudanden. Kåravgiften betalas till studentkårerna för att de ska ta tillvara på dina intressen i studievärlden.

Förening

Studentföreningar drivs ideellt och är ofta kopplade till den utbildning du läser. Föreningarna anordnar roliga aktiviteter för dig som student och vid vissa universitet är det föreningarna som i början av varje termin introducerar de nya studenterna till utbildningen och gemenskapen. De håller i det studiesociala, det vill säga det roliga runt utbildningen, som skapar en gemenskap och en härlig studietid. De anordnar bland annat nyttiga föreläsningar och aktiviteter för föreningens medlemmar.

Dessutom finns det en mängd föreningar med en specifik inriktning, exempelvis musikföreningar, idrottsföreningar och teaterföreningar, där du som student kan engagera dig och hitta nya vänner.

Nation

En nation är en studentförening vid Lund eller Uppsala universitet. Nationerna är förknippade med en geografisk plats, exempelvis Norrlands nation i Uppsala eller Malmö nation i Lund. Förr fungerade nationen som en gemenskap och trygghet i den nya staden för studenter som kom från samma stad. För att vara medlem i exempelvis Gotlands nation skulle man ursprungligen komma från Gotland. Dessa regler har de flesta nationer tummat på idag, men nationerna fungerar fortfarande som en gemenskap, familj och trygghet. Nationerna är studentlivets sociala centrum och de erbjuder bostäder, stipendier, pubar, bibliotek, klubbar, körer och idrottsföreningar. I Lund och Uppsala är det på nationerna som du förmodligen kommer att spendera dina roligaste stunder under din studietid.

Vi rekommenderar dig såklart att engagera dig under din studietid. Både för att få en så bra och rolig studietid som möjligt, men också för att knyta viktiga kontakter för framtiden och få nya erfarenheter och meriter att skriva på ditt CV. Vem vet, din körkompis idag kanske är din framtida kollega…