Alla dina rabatter

12 tips inför uppsatsen!

Uppsatstips

Ditt uppsatsarbete ger dig äntligen chansen att grotta ner dig i det ämne som väckt störst intresse under din studietid. Ämnet är helt valfritt och du bestämmer själv hur och när du ska arbeta. Det är en riktigt rolig termin och många studenter är taggade till max. Vi har samlat våra bästa tips för att underlätta skrivandet och för att din uppsats ska bli så bra som möjligt.

Val av ämne

Att välja ett uppsatsämne och formulera en bra frågeställning kan vara knepigt. Kanhända att ditt ämne är för stort, irrelevant eller så har idétorkan satt stopp! Fundera över vilka ämnen som varit extra intressanta och som du vill lära dig mer om. Finns det något företag som kan kopplas till forskningsområdet och vilken typ av ny forskning kan det företaget gynnas av? Eller har du kanske ett framtida drömjobb, finns det då något du behöver lära dig för att vara en bra kandidat i jobbsökandet?

Välj uppsatspartner med omsorg

Para ihop dig med en person som du kan samarbeta med. Det behöver nödvändigtvis inte vara en av kompisarna. Leta istället efter en kursare som vill undersöka ett liknade ämnen som du. Arbetsgången underlättas även om du och din partner har samma ambitionsnivå.

Börja i tid

Vi rekommenderar att du börjar arbeta med din uppsats med en gång. Det är lättare att ta dig igenom eventuella motgångar om du har gott om tid på dig. Tänk även på att du kan behöva anpassa dig efter intervjupersoners schema och ha svårigheter med att hitta bra källor.

Planera realistiskt

Det finns många fördelar med att noga planera ditt uppsatsarbete. Sätt upp delmål som du följer upp varje vecka. Det skapar struktur i arbetet och du märker tydligt hur det går framåt. För att det inte ska ge motsatt effekt är det viktigt att målen är realistiska.

Rutiner

Under din uppsatstermin så har du chansen att utforma dagarna exakt som du själv behagar. Skapa rutiner för att undvika att din odisciplinerade sida träder fram. Se dina studier som ett yrke och följ samma pluggschema varje dag. Hitta den bästa pluggmiljön för dig och planerar in pluggtider då du är som mest effektiv.

Läs andras uppsatser

När du läser andra uppsatser lär du dig samtidigt hur du själv ska disponera din uppsats. Jämför gärna hur olika uppsatser är uppbyggda, det kommer underlätta ditt eget skrivande. Sök på DiVA för att hitta intressanta arbeten.

Gå på handledningstillfällena

Var med på alla schemalagda handledningstillfällen. Det kan vara lockande att skippa, speciellt om du inte har hunnit skriva så mycket som det var tänkt. Lärarna är där för att hjälpa dig vidare i arbetet, så utnyttja det! Det händer att du kan få hjälp med saker du inte ens trodde var ett problem!

Be vännen sätta press på dig

En idé för att bli mer disciplinerad är att be en vän hålla koll på dina framsteg. Ge din planering till vännen och bestäm att du varje vecka måste redogöra för vad du har gjort och huruvida du har uppnått målen. Välj en vän som är sträng och inte kommer att ha överseende med dina ursäkter.

Titta på helheten

Du utvecklar dina idéer och minskar risken för skrivblockering om du läser din uppsats ur ett annat perspektiv och försöker se helheten istället för att fokusera på varje enskild del.

Anteckna dina källor

Du kommer definitivt att ångra dig om du inte noterar dina källor i samband med läsning. Fastän du endast kladdar bör du skriva ner varje källa som kan tänkas vara relevant! Annars är risken att du behöver ödsla din tid på att ännu en gång bläddra igenom dina tjocka böcker för att hitta en specifik sida.

Fastna inte vid språkbehandling

Finslipa språket i efterhand, annars är det lätt hänt att ditt arbete inte fortskrider. Skriv ner allt du vill få med och skala av när du fått fram ditt budskap. Du har tid att arbeta med formalia när du korrekturläser ditt färdiga arbete.

Be någon läsa ditt arbete

Låt personer som inte är insatta i ditt arbete att läsa din uppsats. Då får du reda på om den är begriplig för utomstående eller om du behöver förtydliga vissa delar.