Alla dina rabatter

Orden du bör ha koll på som student

Dugga, sexmästeri och gasque – som ny student kommer du med största sannolikhet att komma i kontakt med många nya ord. Här är ordlistan du behöver för att hänga med i snacket!

Dugga

En dugga är en mindre och enklare version av en tenta som ofta ingår som en del av examinationen för en kurs.

Nation

Studentnation eller nation är en studentförening vid ett universitet eller en högskola, ofta förknippade med en geografisk plats – exempelvis Gotlands nation i Uppsala. Nationerna erbjuder ofta en mängd förmåner eller aktiviteter som du som student kan ta del av, till exempel pub, bibliotek, boende,  körer och idrottsföreningar.

Sexmästeri

En studentförening eller grupp som ansvarar för att anordna fester. Ordet kommer från det äldre svenska ordet för fest – sexa, som i svensexa. Det handlar alltså inte om några sexuella anspelningar. Sexmästeriet består av sexmästaren som är ordförande och medhjälpare, så kallade sexmästerister.

Recentior – “recce”

Den som är student under sin första termin kallas recentior, eller recce (uttalas ”resse”), som det kallas. Ordet kommer från latin och betyder helt enkelt nybörjare vid universitetet

Gasque

Gasque, som uttalas gask, är studentspråk för middag med efterföljande fest – oftast med ett speciellt tema. Ett annat vanligt ord med samma innebörd är sittning.

Kåravgift

Betalas till studentkårerna för att de ska ta tillvara på den enskilde studentens – det vill säga dina – intressen i studievärlden. Det kan handla om allt från att delta i planering av utbildning till sociala frågor och idrottsaktiviteter

Överliggare

En person som läser år efter år på universitet eller högskola för att hen trivs så bra med studentlivet – ibland utan att ens ta någon examen. Du behöver dock inte oroa dig för att skrivas in i historieböckerna som överliggare för att du läser ett par terminer längre än planerat. Otto Steiman var till exempel inskriven vid Lunds universitet under 94 terminer (1913–1960) och tenterade bara en grundkurs i historia.

 

Källa: Orden är hämtade från flera svenska universitets- och högskolors hemsidor, bland andra Stockholms universitet, Lunds universitet och SLU.

Text: Anna Thanner

Läs hela texten i Metro Student nr 3 2017.