Alla dina rabatter

Läxhjälpen gör skillnad med din hjälp

Så har ännu ett år gått. Ännu en kull ungdomar har gått ur grundskolan. Alltför många har gjort det utan gymnasiebehörighet. Varje år skulle vi kunna fylla Globen med ungdomar som inte klarat grundskolan. Men tack vare Stiftelsen Läxhjälpen kan du förändra framtiden för Sveriges ungdomar och hjälpa elever att klara grundskolan.

Under läsåret 2015/16 gick hela 17 800 barn ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet, siffran är högre än någonsin. Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande. Ett misslyckande som riskerar att leda till ett långvarigt utanförskap som innebär enorma konsekvenser inte enbart för individen, utan för hela samhället.

Enligt skollagen ska alla barn ha rätt till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, eller sociala och ekonomiska förhållanden. Men verkligheten ser annorlunda ut. Bland barn till akademiker är det 5% som inte klarar gymnasiebehörighet. Motsvarande siffra bland barn till kortutbildade är 42%.

Vad är Läxhjälpen?

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Läxhjälpen hjälper elever som går i årskurs 8 och 9, och som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet.

När eleverna börjar på Läxhjälpen är de underkända i ett eller flera kärnämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. Läxhjälpen mäter elevernas betygsresultat före och efter Läxhjälpen, vid varje terminsslut samt hur många som når behörigheten till gymnasieskolans nationella program.


Två elever berättar hur läxhjälpen hjälpt dem att höja sina betyg.

Bli läxhjälpare och hjälp elever att nå sin fulla potential

Du som vill göra skillnad på riktigt och samtidigt få ett inspirerande och betalt extrajobb är välkommen att söka. Som läxhjälpare får du:

  • Regelbundet extrajobb, med två schemalagda pass i veckan á 3 timmar.
  • Pass som hålls i samarbete med skolorna och börjar tidigast kl. 16.00.
  • 120 kronor i timmen inklusive semesterersättning.
  • Arbeta i grupp tillsammans med två andra läxhjälpare och max 15 elever.

Innan du börjar din anställning får du gå en utbildning i Läxhjälpens arbetssätt och metodik. De bjuder också löpande under terminerna in till kickoffer, föreläsningar och andra möten med syfte att inspirera och stärka er i rollen som läxhjälpare.

Ansök här för att bli Läxhjälpare.