Studentrabatter online

Visa Alla Rabatter

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för användande av samt medlemskap på Studentkortet.se.

Genom att använda webbtjänsten Studentkortet.se och/eller teckna upp dig som medlem på Studentkortet.se godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal ber vi dig att sluta använda denna tjänst och/eller avsluta ditt medlemskap omgående.

1. Allmänna regler


Följande allmänna regler gäller på Studentkortet.se:

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Studentkortet.se utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.

Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt medlemskonto bli raderat.

Har du accepterat att bli anmäld till Studentkortet.se:s nyhetsbrev och utskick kan avanmälan göras via ditt konto eller genom länk på respektive nyhetsbrev.

2. Hantering av uppgifter 


Studentkortet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Kontaktinformation till Studentkortet i Sverige AB finns under punkten 6 i dessa användarvillkor. Villkoren under denna punkt gäller enbart dem som registrerar sig som medlem på Studentkortet.se. Behandling av personuppgifterna utförs i syfte att kunna fullgöra Studentkortet.ses åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna används också för att tillhandahålla dig kundanpassad information samt i övrigt marknadsföringssyfte. Studentkortet.se har rätt att behandla adekvata personuppgifter för att fullfölja de tjänster du beställt av Studentkortet.se utan särskilt samtycke. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring, bearbetning, användning, utlämnande genom översändande eller annat tillhandahållande av uppgifter. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. I och med ditt godkännande av dessa villkor samtycker du till att Studentkortet i Sverige AB behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående. Registrering som användare gäller tills vidare. Uppgifterna kommer att sparas tills dess att du raderar ditt konto eller meddelar Studentkortet.se att uppgifterna ska raderas. Studentkortet.se värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss i enlighet med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

3. Cookies


Studentkortet.se.se innehåller cookies. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Studentkortet.se använder i första hand cookies för att för att ge användaren tillgång till funktioner som att hantera medlemsinloggning och annonsvisning. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies.

4. Varumärken 


Studentkortet.se gör inte anspråk på att äga några av leverantörernas, tillverkarnas eller återförsäljarnas varumärken vars produkter är listade på Studentkortet.se.se. Det gäller även andra publicister eller publikationers varumärken på denna webbplats.

5. Studentkortet i Sverige AB:s rättigheter och ansvar 


Som ägare av webbplatsen Studentkortet.se har Studentkortet i Sverige AB rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella skäl. Studentkortet i Sverige AB har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter i enlighet med god sed.

Studentkortet i Sverige AB kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Studentkortet i Sverige AB kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas skapa.

Studentkortet i Sverige AB har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Studentkortet i Sverige AB inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Studentkortet i Sverige AB kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Studentkortet.se.

Informationen på Studentkortet.se är inte ämnad att uppfattas som rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras inom Studentkortet.se och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Vi rekommenderar dig därför att verifiera all information innan du gör en beställning.

Studentkortet.se:s ägarbolag samt dotterbolag har rätt att skicka information om Studentkortet.se och från Studentkortet.se:s samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt samt via post. Dessa kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor.Studentkortet äger även rätt att överlåta dina uppgifter till annat koncernbolag om dessa kan erbjuda dig ytterligare tjänster och förmåner.

Studentkortet.se kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Studentkortet.se. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta: kundtjanst@studentkortet.se.

6. Fakta om Studentkortet i Sverige AB 

Studentkortet i Sverige AB är ansvarigt för Studentkortet.se 
Studentkortet i Sverige AB 
Box 24250
104 51 Stockholm 
E-post: kundtjanst@studentkortet.se 
Organisationsnummer: 556491-5287

7. Ändrade villkor 


Studentkortet i Sverige AB har alltid rätt att ändra användarvillkoren på Studentkortet.se om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på användarvillkoren för att se om ev. ändringar gjorts. Genom att fortsätta använda Studentkortet.se eller fortsätta vara medlem på Studentkortet.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.